Nazorg koopwoning

BELANGRIJKE INFORMATIE / VOORWAARDEN

GN Bouw streeft er naar om producten af te leveren met de hoogste kwaliteit.

Bij iedere door GN Bouw gebouwde koopwoning wordt tijdens de oplevering zorgvuldig met u nagelopen, waarbij mogelijke tekortkomingen worden vastgelegd in een proces-verbaal van oplevering. Na de oplevering gaat de onderhoudsperiode in. Gedurende deze periode worden de bij oplevering geconstateerde gebreken door het projectteam verholpen, alsmede gebreken die nog tijdens deze periode aan het licht komen door ingebruikname van de woning. Dit dienen dan wel zaken te zijn, die redelijkerwijze bij de oplevering niet waarneembaar waren.

In het algemeen geldt dat u garantie op een onderdeel heeft, mits u dit onderdeel wel correct heeft onderhouden conform de door ons of door Woningborg, Bouwgarant of SWK aangereikte adviezen. Schades als gevolg van onvoldoende of onjuist onderhoud, oneigenlijk gebruik of normale slijtage vallen niet onder de garantie.

Valt uw melding wel onder de garantieregeling, dan kunt u het nazorgformulier indienen. De melding wordt na ontvangst in behandeling genomen. We zullen zo adequaat mogelijk de melding voor u oppakken. U zult hier van onze afdeling Nazorg een reactie van ontvangen.

Nadrukkelijk wijzen wij u er op dat er door derden geen aanpassingen aan de installaties mogen worden gedaan. Hierdoor vervalt direct de garantie.

GARANTIETERMIJNEN

Alle nieuwbouwwoningen en -appartementen worden verkocht onder een bepaalde Garantie- en Waarborgregeling. De garantietermijn voor specifieke onderdelen kunnen verschillen per onderdeel.  Tevens zijn er onderdelen die zijn uitgesloten van een garantieregeling.

Voordat u uw nazorgmelding bij ons indient, adviseren wij u zelf te beoordelen of uw probleem nog onder de afgegeven garantie valt.

Eventuele gevolgschade verzoeken wij u te melden bij uw eigen inboedelverzekering.

Hieronder vindt u de meest voorkomende meldingen en de daarbij horende garantietermijnen.

Soort klacht

Garantietermijn / uitgesloten termijn

Belinstallatie, alarminstallatie e.d.

6 maanden

Hang- en sluitwerk

1 jaar

Sanitair

1 jaar

Schilderwerk

1 jaar

Buitenriolering

2 jaar

Hekwerken (appartementsgebouwen)

2 jaar

Installaties (verwarming, ventilatie, gas, water en elektra)

2 jaar

Kromtrekken deuren (meer dan 10 mm)

2 jaar

(Mechanische) ventilatie

2 jaar

Dubbel glas (isolerende werking)

3 jaar

Binnenriolering

6 jaar

Lekkages

6 jaar

Hoofddraagconstructie

10 jaar

Esthetische zaken (o.a. kleurverschillen)

Uitgesloten

Krimpscheuren

Uitgesloten

(Mechanische) beschadigingen

Uitgesloten

Stormschade (winduurgemiddelde > 17 m/s)

Uitgesloten

Voorzieningen buiten de woning (bijv. bestrating, tuin)

Uitgesloten

KOSTEN

Is uw nazorgmelding terecht en valt uw nazorgmelding onder de garantie zullen er voor u geen kosten aan zijn verbonden.

We maken u er in deze op attent dat er mogelijk wel kosten aan u worden doorbelast. Dit kan als blijkt dat de nazorgmelding niet onder de garantieregeling valt. Of als de schade is ontstaan als gevolg van onvoldoende of onjuist onderhoud, oneigenlijk gebruik of normale slijtage.

Woning zonder aanvullende garantie.

Indien uw nazorgmelding niet onder de garantieregeling valt, kunnen er soms kosten uit voortvloeien. Wij hanteren de volgende tarieven:

Woning met aanvullende garantie van Woningborg, Bouwgarant of SWK

Wanneer blijkt dat uw nazorg melding niet onder de garantieregeling valt of de garantietermijn is reeds verstreken zullen wij conform de voorwaarden, aan u inspectiekosten in rekening brengen. De inspectiekosten bedragen, afhankelijk van de van toepassing zijnde garantieregeling, maximaal € 301,- inclusief BTW.

Nazorgformulier