Werken volgens LEAN

GN Bouw streeft een zo groen mogelijke werkwijze na en hanteert een maatschappelijk verantwoorde werkwijze. Werken volgens LEAN-management past daarbij om samen met gekwalificeerde partners de doorlooptijd te verkorten, verspilling en vertraging te voorkomen of te beperken met als overkoepelend resultaat een hogere kwaliteit.

Lean PDCA Plan Do Check ActLEAN stimuleert ons om de ketengedachte al tijdens het voorbereidingstraject in te zetten om met de bouwpartners de werkzaamheden te stroomlijnen. Dit leidt tot een zeer nauwkeurige planning, een intensievere samenwerking en een besparing in kosten, verspilling en tijd. Ook gedurende de uitvoering is er intensief contact wat het creatief denken in oplossingen en het realiseren van verbeteringen bevorderd.