Bouwen volgens Bouw Informatie Model

GN Bouw kiest voor strategie, transparantie en ketenintegratie en heldere communicatie

GN Bouw wil blijvend innoveren. Een nieuwe ontwikkeling is het bouwen met het Bouw Informatie Model (BIM). Met dit 3D-pogramma is het gewenste huis, gebouw of instelling snel en goedkoper samen te stellen. Het programma verwerkt tijdens het voortraject al in detail de individuele wensen of het programma van eisen.

BIM levert tijdwinst, kostbesparing en beperking van verspilling op door een intensief voorbereidingstraject. Tijdens het ontwikkelen via 3D-tekeningen moeten alle bouwonderdelen perfect aansluiten. Al in het tekenprogramma is duidelijk of technisch aansluitingen zijn te realiseren. Daarnaast kunnen eventuele knelpunten gelijk worden opgelost. Uit dit programma volgt direct een begroting, een gedetailleerde planning en een gedetailleerde opdrachtbeschrijving voor ketenpartners.

Proces denken

BIM is meer dan een 3D programma. Het is een strategische keuze die zorgt voor heldere informatie-uitwisseling en ketenintegratie stimuleert. Door te werken met BIM ontstaat daadwerkelijk interactie en een goede afstemming tussen de diverse bouwpartners. GN Bouw neemt vanaf het voortraject een coördinerende rol in, behoudt de regie en denkt met de partners mee in oplossingen.

BIM is al meermaals ingezet voor nieuwbouw van grondgebonden en gestapelde seriematige bouw. GN Bouw onderzoekt en test de mogelijkheden van BIM voor de bestaande bouw.

  • Door de drie dimensionale opzet en uitwerking van het BIM verkrijgt men (een extra) inzage in opbouw en detaillering
  • De aanwezige clashcontrole sluit de knelpunten in opbouw en detaillering uit
  • Maatvoeringen van bouwelementen en -delen zijn eenvoudig vanuit het BIM te exporteren
  • Zo ook de hoeveelheden en borderellen; De ketenpartners borduren op het BIM voort
  • Aan de bouwelementen en -delen kunnen technische specificaties toegevoegd worden
  • Alle ketenpartners kunnen werken vanuit hetzelfde BIM