Bedrijvenpark Vissersdijk

Voor eigen ontwikkeling en risico heeft GN Bouw, een voormalig kassencomplex van een paprikateler gekocht. Na verwerving heeft het terrein een jaar op voorbelasting gelegen. Hierna is aangevangen met het bouwrijp maken.

Een van de eerste gebruikers was de Politie Zuid-Holland. De politie was niet alleen zoekende naar een bedrijfsruimte maar zocht ook uitbreiding van het nabij gelegen regiokantoor. Deze eerste bouw wens heeft eigenlijk de basis gelegd voor het gerealiseerde stedenbouwkundige plan. Welke overigens na te zijn vastgesteld overeind is gebleven totdat het laatste gebouw is opgeleverd.

GN Bouw heeft bij het ontwerp nadrukkelijk gekozen voor kwalitatief goede materialen en bijbehorende uitstraling. Dit is volgehouden bij alle aanvragen. Van de architectonische visie welke is vastgesteld aan het begin van het project is niet meer afgeweken.

De gemeente Dordrecht heeft bij Bedrijvenpark Dubbeldam een actieve rol heeft gespeeld in het realiseren van een infrastructurele bestek. Aan dit project is onder meer een duurzame waarde toegevoegd door verharding van het kavel te voorkomen. Daarnaast zijn belendende watergangen verbreed. Vervolgens is ook de waterdoorlatendheid van de infrastructuur verbeterd.

Vanuit het bestemmingsplan is detailhandel niet toegestaan. Maar er is een gecombineerd gevarieerd gezelschap aan ondernemingen gehuisvest, onder meer een groothandel in de automobielindustrie, renintegratiebureau, schoonmaakbedrijf en fysiotherapeut.
Dankzij het gemêleerde gezelschap heeft GN Bouw brede ervaring opgedaan in bouw en installatiekundige voorzieningen. Hierbij moet gedacht worden aan (auto)bruggen, sportvloeren, schietbanen, geluid en gasdichte ruimten.

Alle klanten zijn zelfstandig ondernemers, welke zeer betrokken zijn geweest bij hun bouwinitiatief. Als reactie hierop heeft GN Bouw bewust ervoor gekozen haar klanten actief te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is de nadere uitwerking van het ontwerp in nauwe samenspraak met de klant. Zodoende heeft de klant meer gevoel bij de nieuwe huisvesting.

De realisatie heeft vervolgens op turn-key basis plaatsgevonden, waarbij projectleiding, directievoering en toezicht in eigen beheerd werd verricht door GN Bouw.
Vooraf waren alle wensen geïnventariseerd en vastgelegd zodat er geen misverstanden konden ontstaan.

Uiteindelijk hebben alle bouwinitiatieven een mooie gebied met bedrijfsruimten opgeleverd, welke allemaal een kwalitatieve uitstraling hebben. Daarnaast is het ook gelukt om alle gebouwen een eigen identiteit te geven.

Veel van de oorspronkelijke klanten / bouwers zijn nog steeds gehuisvest en kijken niet allen met veel plezier terug op het ‘traject van verwerving en bouw’ maar zijn ook nog steeds trots op hun huisvesting.

Hoewel met zorg samengesteld, is het mogelijk dat wij een bron hebben gemist. Indien uw bronvermelding ontbreekt neem contact met ons op.

Kenmerken

Ontwikkeling bedrijvenpark voor diverse ondernemers

Locatie

Vissersdijk te Dordrecht

Opdrachtgever

Eigen ontwikkeling GN Bouw