GN Bouw is bereid om risico’s te spreiden

Ontwikkelen, participeren, risicodragend

Naast bouwer is GN Bouw ook bereid om projecten deels te financieren. Om nieuwbouw- of onderhoudsprojecten in deze economisch spannende tijd te realiseren, zijn meer partners nodig om een project vlot te trekken. Door de gezamenlijke financiering zijn de risico’s breder verdeeld en komt de realisatie eerder tot stand.

Geregeld merken wij dat deze financiële samenwerking net het duwtje in de juiste richting is voor andere partijen om ook in het nieuwbouwproject te investeren. Samenmet bijvoorbeeld Verenigingen van Eigenaren (VvE), banken, gemeente en woningcorporaties kunnen we vaker eventuele (financiële) barrières doorbreken.

Provinciebesturen hebben een garantiefonds opgericht om duurzaamheidprojecten te financieren. In de praktijk blijkt het voor VvE’s moeilijk om een duurzaamheidlening voor onderhoud of nieuwbouw te krijgen. Om banken over de streep te trekken, kunnen meerdere partijen, waaronder GN Bouw, de financiering dragen en biedt de provincie of gemeente wel een garantie.