GN Bouw is bereid om risico’s te spreiden

Ontwikkelen, participeren, risicodragend

Onderdeel van GN Bouw is vastgoedontwikkelaar Gravensteyn Ontwikkelingsmaatschappij. Op eigen initiatief realiseert het stijlvolle en duurzame projecten en schuwt daarbij niet om zelf te participeren en/ of te beleggen in (eigen) vastgoedontwikkelingen. Wij ontwikkelen voornamelijk woningen, zorginstellingen en een combinaties daarvan via BIM. Bij de uitvoering staat duurzaamheid, en dus werken volgens LEAN, centraal.

Het is telkens een uitdaging om de individuele wensen van eindgebruiker(s), overheden en andere betrokkenen te transformeren naar een vastgoedontwikkeling waarbij eenieder de meerwaarde ondervindt. Vanuit die klantgerichte denkwijze, houden we marktontwikkelingen en trends steeds scherp in het oog. Door onze jarenlange ervaring vertalen wij de programma’s van eisen op praktische wijze en afgestemd op de eindgebruikers.

GN Bouw gelooft in samenwerking met gerenommeerde partners, waaronder architecten, engineers en installateurs om tot een betere kwaliteit te komen. Gezamenlijk streven we naar gevarieerde woon- en werkmilieus, een efficiënt gebruik van schaarse ruimte, het verbeteren van de openbare ruimte en het versterken van de betrokkenheid van de mensen die er wonen of werken. De samenwerking trekt GN Bouw verder door, door ook met partners, als Verenigingen van Eigenaren (VvE), banken, gemeente en woningcorporaties, proactief mee te denken over risicospreiding om projecten eerder tot stand te laten komen.

Voorbeeldprojecten zijn onder meer het appartementencomplex (inclusief zorgwoningen) De Rozentuin en de bibliotheek in de wijk Crabbehoff. Beiden gesitueerd in Dordrecht.

Recente projecten

Bedrijvenpark Vissersdijk

Vissersdijk te Dordrecht

Voor eigen ontwikkeling en risico heeft GN Bouw, een voormalig kassencomplex van een paprikateler gekocht. Na verwerving heeft het terrein een jaar op voorbelasting gelegen. Hierna is aangevangen met het bouwrijp maken.

Een van de eerste gebruikers was de Politie Zuid-Holland. De politie was niet alleen zoekende naar…

Vrije gevels

Binnenstedelijke herstructurering te Crabbehoff Dordrecht

Middels een prijsvraag heeft de gemeente Dordrecht de planontwikkeling van dit project door GN Bouw laten ontwikkelen en vervolgens laten bouwen.

De opgave was de kleine en mooie binnenstedelijke naoorlogse wijk Crabbehoff in Dordrecht herstructureren.

In overleg met de toekomstige woonconsument is de uitstraling en vormgeving bepaald.…

De Vorrinck

Vorrincklaan te Dordrecht

De Vorrink is een appartementen complex met 29 woningen. De belangrijkste kenmerken voor de woningen zijn: comfortabel, gelijkvloers en veilig. De woningen zijn allemaal 78 m2 groot. Het verschil is dat een aantal woningen een terras heeft. Andere hebben een open balkon en een aantal woningen heeft een loggia.…

De Rozentuin

Groenekruislaan te Dordrecht

Op verzoek van een zorg en welzijnsstichting is GN Bouw gevraagd om mee te denken aan de ontwikkeling van meerdere zorg appartementen. Hierbij was ook de inrichting van de groene binnentuin van groot belang. Deze moest namelijk aansluiten bij het bouwkundige ontwerp en de wens van de bewoners.