Zorg dat de Brandpreventie voldoet aan de wettelijke eisen


Brandveiligheid in publieke gebouwen vergt specifieke kennis en ervaring. GN Bouw beschikt daarover, dankzij jarenlange ervaring. Om de veiligheid in de gebouwen als scholen, gymzalen en zorginstellingen te waarborgen, schakelen opdrachtgevers – waaronder woningbouwcorporaties - GN Bouw in. Wij nemen hen veel werk uit handen, inventariseren, analyseren of een pand voldoet aan de meest actuele brandpreventie-eisen en stellen een adviesplan op compleet met suggesties voor installatie- en bouwkundige aanpassingen.

Na akkoord voeren wij de werkzaamheden volgens een strak plan uit met gecertificeerde materialen die de kwaliteit van de veiligheid verder verhogen. Ook dan houden we de veiligheid scherp in de gaten en werken zo nodig met brandwachten indien een pand bewoonbaar of in gebruik blijft gedurende de werkzaamheden.

Tijdens het operationele proces kan een opdrachtgever, bijvoorbeeld door voortschrijdend inzicht of een onvoorziene situatie, het werk uitbreiden. GN Bouw ontzorgt direct door snel een oplossingsgericht plan aan te bieden, inclusief kostenberaming. Door een efficiënte aanpak blijft de overlast beperkt en lukt het vaak ook om dit binnen de planning te doen.

Meer weten over brandpreventie? Neem vrijblijvend contact op.

Recente projecten

De Blink

Bergweg te Rotterdam

Tijdens het verblijf in het forensische resocialisatie centrum De Blink wordt ervoor gezorgd dat patiënten weer deel kunnen nemen aan de maatschappij. Het centrum is een vorm van begeleid wonen welke zich voornamelijk richt op het psychiatrische vlak. De patiënten wonen zelfstandig maar maken gezamenlijk gebruik van bijvoorbeeld de…

FPC De Kijvelanden

Kijvelandsekade 1 te Portugaal

De Kijvelanden is een organisatie die zich richt op forensische psychiatrie. Mensen met een psychiatrische stoornis, die met justitie in aanraking zijn gekomen, of dreigen te komen worden door de Kijvelanden behandeld.

Verplichte regelgeving en de daarbij behorende subsidies was voor de Kijvelanden aanleiding om aan GN Bouw…

Winkelcentrum Crimpenhof

Raadhuisplein te Krimpen a/d IJssel

In het overdekte winkelcentrum Crimpenhof zijn ongeveer 85 winkels aanwezig. Waarvan een deel van een belegginspartij is en een deel privaat bezit. Boven het winkelcentrum zijn woningen gebouwd.

Vanwege wijzigingen in de brandregelgeving moest het winkelcentrum op deze discipline gemoderniseerd worden. De gewijzigde brandregelgeving resulteerde erin dat onder…

WZH Prinsenhof

Gravin Juliana van Stolberglaan te Leidschendam

De vestiging van WZH Prinsenhof te Leidschendam moest op het gebied van brandveiligheid worden aangepast om zodoende te voldoende aan de hedendaagse eisen.

Het bedrijf Applicom heeft een opname gedaan van WZH Prinsenhof. Aan de hand van deze opname is samen met GN Bouw een advies geschreven. Omdat…