De Blink

Tijdens het verblijf in het forensische resocialisatie centrum De Blink wordt ervoor gezorgd dat patiënten weer deel kunnen nemen aan de maatschappij. Het centrum is een vorm van begeleid wonen welke zich voornamelijk richt op het psychiatrische vlak. De patiënten wonen zelfstandig maar maken gezamenlijk gebruik van bijvoorbeeld de keuken, toilet, badkamer en woonkamer. De kamers worden gezien als privé vertrek van elke patiënt.

Om te kunnen voldoen aan de gewijzigde regelgeving omtrent brandveiligheid heeft GN Bouw aan de hand van een programma van eisen een plan van aanpak opgesteld. Het plan van aanpak gaf de opdrachtgever duidelijkheid over de uit te voeren werkzaamheden en de gevolgen van deze werkzaamheden.

Een eis van de opdrachtgever was dat de kamers continu bewoond zouden blijven. De kamers moesten er in de avond uitzien zoals ze in de ochtend door haar bewoners was achtergelaten. Zodoende ontstond en uitdagend krappe planning voor elke kamer. De totale uitvoer van alle kamers in het centrum moest vloeiend en doorlopend worden uitgevoerd binnen circa twee maanden.

Het dagelijkse contact tussen de opdrachtgever en GN Bouw heeft ervoor gezorgd dat mogelijke overlast en obstakels soepel werden opgelost.

Horizontale en verticale scheidingen zijn brand en rook werend uitgevoerd. Installatiekundige werkzaamheden zoals het plaatsen van brandkleppen zijn uitgevoerd. Werktuigbouwkundige en elektrotechnische werkzaamheden zijn ook uitgevoerd om het gebouw te laten voldoen aan de huidige eisen. Vanwege de tevredenheid van de opdrachtgever is tijdens de werkzaamheden besloten dat GN Bouw ook de volledige CCTV-installatie mocht vernieuwen.

Belangrijke werkzaamheden waren:

In de kleine stedelijke bouwruimte is GN Bouw erin geslaagd het hele proces uit te voeren.

Hoewel met zorg samengesteld, is het mogelijk dat wij een bron hebben gemist. Indien uw bronvermelding ontbreekt neem contact met ons op.

Kenmerken

Resocialisatie-unit

Locatie

Bergweg te Rotterdam

Programma

Brandveiligheid van de kamers en het gebouw laten voldoen aan huidige regelgeving.