Rabobank Drechtsteden

Voor Rabobank Drechtsteden heeft GN Bouw het kantoor aan de Wilgenbos te Dordrecht getransformeerd. Het pand is opnieuw ingericht naar het ontwerp van Ben Kraan Architecten uit Bodegraven om weer te voldoen aan de huidige uitgangspunten van het klant-ontmoetingsconcept en kantoorconcept van de Rabobank.

Het kantoor is veranderd in een ontmoetingsplaats voor klanten, leden en medewerkers. De upgrading hield in dat er een compleet nieuw afbouwpakket is aangebracht om zo de gewenste vertaling naar de verlangde, efficiënte, prettige en professionele omgeving te bewerkstelligen.

Als fervent voorstander van het LEAN-gedachtegoed heeft GN Bouw de organisatie van het bouwproces als zodanig benaderd. De coördinatie-partners, zijnde de opdrachtgever, gedelegeerd opdrachtgever, GN Bouw en een totaalinstallateur, waren tezamen verantwoordelijk voor het completeren van het project binnen de beschikbare bouwtijd en budget. Door middel van enkele bouwkundige alternatieven op materiaalgebied, optimalisaties en afstemming van werkzaamheden is GN Bouw erin geslaagd de kosten te reduceren. Na een bouwtijd van 20 weken is het getransformeerde pand opgeleverd aan een tevreden opdrachtgever.

Hoewel met zorg samengesteld, is het mogelijk dat wij een bron hebben gemist. Indien uw bronvermelding ontbreekt neem contact met ons op.

Kenmerken

Transformatie

Locatie

Dordrecht

Opdrachtgever

Rabobank Drechtsteden

Architect

Ben Kraan Architecten BNA

Uitvoeringstijd

20 weken