Projecten Brandveiligheid

De Blink

Bergweg te Rotterdam

Tijdens het verblijf in het forensische resocialisatie centrum De Blink wordt ervoor gezorgd dat patiënten weer deel kunnen nemen aan de maatschappij. Het centrum is een vorm van begeleid wonen welke zich voornamelijk richt op het psychiatrische vlak. De patiënten wonen zelfstandig maar maken gezamenlijk gebruik van bijvoorbeeld de…

FPC De Kijvelanden

Kijvelandsekade 1 te Portugaal

De Kijvelanden is een organisatie die zich richt op forensische psychiatrie. Mensen met een psychiatrische stoornis, die met justitie in aanraking zijn gekomen, of dreigen te komen worden door de Kijvelanden behandeld.

Verplichte regelgeving en de daarbij behorende subsidies was voor de Kijvelanden aanleiding om aan GN Bouw…

Winkelcentrum Crimpenhof

Raadhuisplein te Krimpen a/d IJssel

In het overdekte winkelcentrum Crimpenhof zijn ongeveer 85 winkels aanwezig. Waarvan een deel van een belegginspartij is en een deel privaat bezit. Boven het winkelcentrum zijn woningen gebouwd.

Vanwege wijzigingen in de brandregelgeving moest het winkelcentrum op deze discipline gemoderniseerd worden. De gewijzigde brandregelgeving resulteerde erin dat onder…

WZH Prinsenhof

Gravin Juliana van Stolberglaan te Leidschendam

De vestiging van WZH Prinsenhof te Leidschendam moest op het gebied van brandveiligheid worden aangepast om zodoende te voldoende aan de hedendaagse eisen.

Het bedrijf Applicom heeft een opname gedaan van WZH Prinsenhof. Aan de hand van deze opname is samen met GN Bouw een advies geschreven. Omdat…