FPC De Kijvelanden

De Kijvelanden is een organisatie die zich richt op forensische psychiatrie. Mensen met een psychiatrische stoornis, die met justitie in aanraking zijn gekomen, of dreigen te komen worden door de Kijvelanden behandeld.

Verplichte regelgeving en de daarbij behorende subsidies was voor de Kijvelanden aanleiding om aan GN Bouw te vragen haar gebouw te laten voldoen aan alle geldende eisen vanuit het bouwbesluit. Voor deze werkzaamheden waren maximaal vijftien werkweken beschikbaar.

Om te voldoen aan de geldende regelgeving vanuit het bouwbesluit zijn de volgende onderdelen aangepast.

Bouwkundige werkzaamheden:

Installatiekundige werkzaamheden:

Het tijdsbestek voor de uitvoer van deze werkzaamheden was, zeker gezien de levertijd van diverse producten, zeer kort. Als coördinerende aannemer heeft GN Bouw het project uitgevoerd en begeleid.

Er waren een aantal aandachtspunten van de opdrachtgever:

Het is GN Bouw gelukt om deze werkzaamheden correct en binnen het gestelde tijdsbestek af te ronden.

Hoewel met zorg samengesteld, is het mogelijk dat wij een bron hebben gemist. Indien uw bronvermelding ontbreekt neem contact met ons op.

Locatie

Kijvelandsekade 1 te Portugaal

Programma

complex volledig laten voldoen aan geldende bouwbesluit

Opdrachtgever

F.P.C. Kijvelanden

Architect

moBius Consult te Rijswijk

Uitvoeringstijd

gefaseerde uitvoering in maximaal vijftien weken