WZH Prinsenhof

De vestiging van WZH Prinsenhof te Leidschendam moest op het gebied van brandveiligheid worden aangepast om zodoende te voldoende aan de hedendaagse eisen.

Het bedrijf Applicom heeft een opname gedaan van WZH Prinsenhof. Aan de hand van deze opname is samen met GN Bouw een advies geschreven. Omdat het gebouw door de brandweer moet worden goedgekeurd op het gebied van brandveiligheid moet het advies en de uitvoer van de beschreven werkzaamheden correct worden gerealiseerd.

WZH heeft de voorkeur om soortgelijke werkzaamheden in de toekomst door GN Bouw te laten uitvoeren. Daarom is in overleg een prijslijst opgesteld voor diverse werkzaamheden.

Zodoende worden regelmatig relatief kleine werkzaamheden in opdracht gegeven. Hierdoor hebben bewoners minder overlast en is de uitvoer voor WZH overzichtelijker.

WZH is zeer tevreden over de manier hoe GN Bouw omgaat met het in bewoonde staat uitvoeren van de besproken, noodzakelijke werkzaamheden. De eerste paar deelopdrachten, van december 2013, zijn naar volle tevredenheid opgeleverd.

Voor en tijdens uitvoer is er regelmatig overleg tussen Applicom, GN Bouw en de brandweer zodat de juiste werkzaamheden correct worden uitgevoerd. GN Bouw ervaart het als een uitdaging om de brandwerende werkzaamheden goed en met zo min mogelijk overlast uit te voeren.

Hierbij is de ontzorgende rol van GN Bouw naar de opdrachtgever en haar bewoners van groot belang.

Hoewel met zorg samengesteld, is het mogelijk dat wij een bron hebben gemist. Indien uw bronvermelding ontbreekt neem contact met ons op.

Kenmerken

Brandveiligheid

Locatie

Gravin Juliana van Stolberglaan te Leidschendam

Programma

N.a.v. extern advies werkzaamheden t.b.v. brandveiligheid

Opdrachtgever

WoonZorgcentra Haaglanden te Leidschendam

Uitvoeringstijd

Onder regie