Crabbehof Dordrecht

Recent heeft GN Bouw diverse bouwwerkzaamheden mogen verrichten aan het Behandelcentrum Crabbehof te Dordrecht om het gebouw te laten voldoen aan de huidige wensen.

De hechte band tussen Behandelcentrum Crabbehof, welke is ontstaan nog voor de (ver)nieuwbouw in het verdere verleden en gedurende dit project enkel is versterkt, heeft ervoor gezorgd dat GN Bouw het behandelcentrum recent heeft mogen moderniseren.

Na de inventarisatie van de wensen en eisen is een ontwerp gerealiseerd. Hierbij is ook gedacht aan de gewenste fasering in operationele staat. De omvang van het project was circa 2500m2.

De volgende ruimten zijn aangepast en/of gerealiseerd.

Upgrade Paramedische afdeling:

Het project is binnen het budget en volgens planning afgerond. Na de oplevering is door de opdrachtgever een tevredenheidsverklaring uitgereikt aan GN Bouw.

Vooral de deskundigheid, marktkennis en kwalitatieve samenwerking is als zeer prettig ervaren door de opdrachtgever. Als afsluiting wordt genoemd dat de opdrachtgever GN Bouw van harte aanbeveelt.

Hoewel met zorg samengesteld, is het mogelijk dat wij een bron hebben gemist. Indien uw bronvermelding ontbreekt neem contact met ons op.

Kenmerken

Beheer & Onderhoud

Locatie

Groen van Prinstererweg te Dordrecht

Programma

Upgrading diverse ruimten

Opdrachtgever

Zorggroep Crabbehoff