WZH de Prinsenhof

GN Bouw heeft middels een visie, sociaal plan van aanpak en meest economische inschrijving aangetoond dat zij de geschikte partij was voor het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden.

In overleg met EGM Architecten is op basis van de visie van GN Bouw een architectonische herziening van het gevelbeeld tot stand gekomen. Zodoende heeft WZH Prinsenhof een nieuw fris elan gekregen.

De verouderde houten buitengevel kozijnen zijn vervangen voor kunststof kozijnen met isolerende beglazing. Het metselwerk is waar nodig hersteld en volledig gereinigd. Vervolgens is het voegwerk uitgehakt en vernieuwd. Overige schilder en keim werkzaamheden zijn waar nodig uitgevoerd. Als laatste is nieuwe zonwering aangebracht.

Dankzij de visie, het sociale plan van aanpak en vooral de inzet van betrokkenen is het gelukt om de overlast voor de bewoners van de ruim honderd wooneenheden tot een minimum te beperken.

Doordat GN Bouw vooraf interactie heeft gezocht met haar samenwerkingspartners is het gelukt om een bouwsysteem te realiseren waarbij alle werkzaamheden vanaf buiten konden plaatsvinden. Zodoende konden alle bewoners tijdens de werkzaamheden blijven wonen in hun woning. 

Hoewel met zorg samengesteld, is het mogelijk dat wij een bron hebben gemist. Indien uw bronvermelding ontbreekt neem contact met ons op.

Kenmerken

Gevelrenovatie wooneenheden

Locatie

Gravin Juliana van Stolberglaan te Leidschendam

Programma

Gevelrenovatie inclusief plaatsen nieuwe kozijnen en gevelherstel

Opdrachtgever

WoonZorgcentra Haaglanden te 's Gravenhage

Architect

EGM Architecten te Dordrecht