De Singels

Tijdens het project Burghsluissingel worden 81 appartementen op een gemeenschappelijke plint gecreëerd. Het gebouw past in de opgave voor de vernieuwing van de naoorlogse wijk Pendrecht Zuid. Voor deze opgave zijn twee torens uitgewerkt. Beide zijn ontwikkeld als woon-zorgcomplex gericht op zelfstandig wonende oudere, waarbij dagbehandeling en 24 uur zorg mogelijk is.

Het ontwerp bestaat uit drie hoogbouwelementen. Door middel van een spiegeling en herhaling ontstaat een kenmerkende verkaveling voor Pendrecht. Het verschil in bouwhoogte zorgt voor een opvallende verschijning in de wijk.

De plint en de drie entrees grenzen aan een groene zone. Het verbindende element van de drie hoogbouwelementen bestaat uit een lage bebouwingsstrook. De entrees creëren een hof behorende bij het gebouw. Aan de achterzijde is over de hele breedte een parkeerzone gemaakt.

Er is gebruikgemaakt van oranjerode bakstenen met wit prefab beton. Dit zorgt voor een rustige achtergrond van de groene omgeving. Op deze manier ontstaat een harmonieuze herinrichting van de Tiengemetenen en Ossenissebuurt welke onderdeel is van de naoorlogse wijk Pendrecht Zuid.

Hoewel met zorg samengesteld, is het mogelijk dat wij een bron hebben gemist. Indien uw bronvermelding ontbreekt neem contact met ons op.

Kenmerken

Wederopbouwwijk / Nieuwbouw

Locatie

Burghsluissingel, Pendrecht te Rotterdam

Programma

81 Appartementen, woonzorginstelling

Opdrachtgever

Woonstad Rotterdam, woonzorginstelling De Stromen

Bouwkosten

€ 8.400.000,-

Architect

De Nijl Architecten te Rotterdam

Samenwerking

Studio Diekema

Uitvoeringstijd

2007 (ontwerp), 2008-2011 (bouw)

Fotografie

Jannes Linders